image_pdf

Knihovna pro Architekty

KPA

Vítáme Vás v Knihovně architektů!

Jsme rádi, že jste se přihlásili na stránku technické podpory ICYNENE. Najdete zde ucelenou databázi typových detailů konstrukčního řešení izolace obvodových stěn, střechy, stropů a podlah. Nedílnou součástí jsou certifikáty a protokoly s informacemi o tepelně izolačních vlastnostech, akustice, nasákavosti, prostupu vodních par a hygieny. Zde uvedené informace jsou dostupné ke stažení ve formátu PDF a DWG a to vše k Vašemu volnému použití v projektové dokumentaci.

Nezapomínáme ani na řešení šité na míru Vašich projektů. Víme, že typové řešení není aplikovatelné na všechny případy a proto nám zde můžete poslat svůj dotaz, se kterým potřebují pomoci nebo žádost o kontaktování. Náš tým odborníků udělá vše potřebné pro Vaši spokojenost. Nabízíme Vám inovativní přístup ve formě zasílání detailů upravených na míru konkrétního zákazníka společně s výstupem z programu TEPLO, který je určen pro základní tepelně technické posouzení skladby stavební konstrukce z hlediska prostupu tepla a vodní páry.

Věříme, že tento přístup Vám pomůže zjednodušit a urychlit přípravu konstrukčních řešení a projektové dokumentace.

Těšíme se na Vaše dotazy, podněty, či připomínky, které můžete směřovat na stránky technické podpory nebo přímo na moji osobu na e-mailovou adresu info@icynene.eu.