image_pdf

Tvrdá pěna SMARTISOL 300

CE


CE – Smartizol 300

Hygiena


Certifikát – protokol

Certifikát

Nasákavost


Nqsákavost – zpráva o zkoušce

Pevnost v tlaku


Pevnost v tlaku – protokol o zkoušce

Prohlášení o vlastnostech


Prohlášení o vlastnostech Smartisol S300

Propustnost vodních par


Propustnost vodních par – protokol o zkoušce

Součinitel tepelné vodivosti


Součinitel tepelné vodivosti – měřící záznam o zkoušce